PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 44

Zofia Stryjeńska1

Projekt kostiumów do baletu Harnasie Karola szymanowskiego
(ze zbiorów Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku.
2 3

Bolesław Wstydliwy i Władysław Łokietek – litografie z teki Piastowie, wyd. Jakóba Mortkowicza, Warszawa 1929.

1

 

1

Winiety z opracowania Stanisława Miarczyńskiego Muzyka Podhala,
wyd. Książnica Atlas, Lwów 1930.[ x ] Zamknij okienko